D&D 

Strona główna	O firmie    Referencje    Kontrahenci    Realizacje    Kontakt
* OFERTA SKIEROWANA JEST DO INWESTORÓW, NAJEMCÓW, ZARZĄDCÓW I UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW:

-UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
-PRZEMYSŁOWYCH
-MIESZKALNYCH
-SPORTOWYCH

Dotyczy to budowli nowo projektowanych i istniejących w tym również OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH


OFEROWANY ZAKRES AKTYWNOŚCI:

1. Przygotowanie procesu budowlanego:
    -Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
    -Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego
    -Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
    -Opracowanie koncepcji projektowych
    -Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych
    -Opracowanie specyfikacji technicznych
    -Sporządzanie projektów budowlanych
    -Sporz. projektów wykonawczych
    -Przygotowanie niezbednej dokumentacji do zgloszenia robot budowlanych
    -Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

2. Realizacji inwestycji:
    -Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kierownika budowy, kierownika robót,
     inspektora nadzoru  inwestorskiego.

    -Pełnienie funkcji Projekt menagera, Dyrektora budowy, Inżyniera projektu, Kierownika kontraktu
    -Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektow

3. Eksploatacja i utrzymania obiektow budowlanych:
    -przeprowadzanie obowiazkowych kontroli okresowych obiektow (przeglady budowlane)
    -Sporzadzanie: ekspertyz budowlanych, opini technicznych, ocen stanu technicznego.
    -Doractwo i konsltacje techniczne w przypadku nagłych awari badz usterek.

Firma posiada nizbedne uprawnienia wymagane przez Prawo Bud. do projektowania,
kierowania i nadzorowania robót budowlanych na OBIEKTACH ZABYTKOWYCH


Copyright 2008-2011 D&D inwestycje